Оказание услуг по обращению с ТКО от 10 января 2019 г. 15:10:31

Публичная оферта о заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО http://mgkh.mosreg.ru/deyatelnost/obrashenie-s-tvyordymi-kommunalnymi-otkhodami/publichnaya-oferta-o-zaklyuchenii-dogovora-na-okazanie-uslug-po-obrasheniyu-s-tko 

от 10 января 2019 г. 15:10:31